Hiện nay Không gian sáng chế - Đại học Cần Thơ (MIS-CTU) cung cấp các hoạt động đào tạo bao gồm:

1. TT đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;

2. TT EPICS;

3. Lớp ngắn hạn về STEM;

4. Quản lý không gian sáng chế.

Thông báo

Không gian sáng chế, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923 3834 267, E-mail: mis@ctu.edu.vn  

Kết nối MIS-CTU: