- Phục vụ cho sinh viên và cán bộ của Đại học Cần Thơ các hoạt động liên quan đến sáng tạo, sáng chế, nghiên cứu khoa học, đào tạo, đồ án, luận văn tốt nghiệp.

- Phục vụ các hoạt động đào tạo liên quan đến mô hình STEM cho sinh viên, học sinh tiểu học và trung học phổ thông thuộc ĐBSCL.

- Kết nối doanh nghiệp liên quan đến sáng tạo và sáng chế.

Thông báo

Không gian sáng chế, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923 3834 267, E-mail: mis@ctu.edu.vn  

Kết nối MIS-CTU: