Hiện nay Không gian sáng chế - Đại học Cần Thơ (MIS-CTU) cung cấp các hoạt động dịch vụ bao gồm:

1. Thiết kế và thi công quà tặng đối tác;

2. Tổ chức sự kiện về sáng tạo, sáng chế;

3. Quảng cáo tại chỗ;

4. Giải pháp sáng tạo và đổi mới.

Thông báo

Không gian sáng chế, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923 3834 267, E-mail: mis@ctu.edu.vn  

Kết nối MIS-CTU: