Không gian sáng chế - Đại học Cần Thơ khai giảng lớp Thiết kế và Lập trình sáng tạo STEM - Khóa 2 vào ngày 04/07/2020

         + Liên hệ ghi danh Zalo/trực tiếp: Cô Thủy (0919846990) từ ngày 18/5/2020  - Không gian sáng chế, trường Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, NK, Cần Thơ

         + Hoặc đăng ký online: Vui lòng click ở đây để đăng ký

         + Tư vấn chi tiết khóa học: Thầy Hiển (077 3588627)

Thông báo

Không gian sáng chế, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923 3834 267, E-mail: mis@ctu.edu.vn  

Kết nối MIS-CTU: