Bác sĩ Nguyễn Tường Vân, Việt kiều Bỉ có lập quỹ học bổng "Một tấm lòng", đang có nhã ý trao cho sinh viên Khoa Công Nghệ 6 suất học bổng. Mỗi suất trị giá 300 USD/học kỳ, kéo dài đến khi ra trường nếu sinh viên giữ được thành tích học tập.

Điều kiện cấp học bổng:
- Hoàn cảnh khó khăn (có viết thư trình bày),
- Ý chí học tập (bảng điểm KH 1 2018-2019 với điểm TB từ 2.9 trở lên)
- Ưu tiên cho sinh viên năm thứ nhất

Các ngành được xem xét cấp HB: KT Cơ khí (3 suất, mỗi chuyên ngành 1 suất), Điện Tử - Viễn Thông (1 suất), Cơ điện tử (1 suất) và KT điện (1 suất).

Nộp hồ sơ cho Bộ môn gồm:
- Bảng điểm HK 1 2018-2019, có xác nhận của Khoa
- Thư xin Học bổng "Một tấm lòng" (trình bày gia cảnh, sự nổ lực của bản thân, ước mơ nghề nghiệp..)

Thời hạn nộp hồ sơ cho các Bộ môn: 26/04/2019

Thông báo

Không gian sáng chế, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923 3834 267, E-mail: mis@ctu.edu.vn  

Kết nối MIS-CTU: