* Đối tượng và Thời lượng:

- Học sinh từ 10 đến 13 tuổi

- 8 buổi (2h/buổi)

- Khai giảng vào ngày 01 và 02/07/2019

* Học phí:

- 500.000VNĐ/học sinh (tự trang bị bộ micro:bit, khuyến khích học sinh tự trang bị để có thể tự học thêm ở nhà)

- 750.000VNĐ/học sinh (sử dụng micro:bit của MIS-CTU)

- Đối với các lớp hè 2019, học phí sẽ được thu vào buổi khai giảng 

* Tư vấn:

- Ts. Nguyễn Hoàng Dũng (0918 755 755)

- Ts. Thái Minh Tuấn (093828 1133)

*Đăng ký: 

-Học viên/phụ huynh học viên đăng ký thông tin ở biểu mẫu này.

Thông báo

Không gian sáng chế, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923 3834 267, E-mail: mis@ctu.edu.vn  

Kết nối MIS-CTU: