MIS-CTU đảm trách nhiệm vụ tư vấn, thiết kế và thi công các giải pháp về đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, chúng tôi có kinh nghiệm trong thiết kế và thi công phòng Không gian sáng chế mang tầm quốc tế.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Không gian sáng chế-Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 02923. 834 267

Thông báo

Không gian sáng chế, Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923 3834 267, E-mail: mis@ctu.edu.vn  

Kết nối MIS-CTU: